Recensies: Eos, Op lemen voeten, Trouw

Cover Eos Memo juni 2014Cover Op Lemen Voeten juni 2014Ook in de maand juni kwam mijn boek aan bod in verschillende bladen. Eos Memo schoof het naar voor als aanrader van de redactie en schreef onder meer: ‘Boeiende lectuur. De Rynck pakt uit met treffende anekdotes, goed gekozen citaten uit oorlogsmemoires en soldatenbrieven en interessante weetjes.’ (Lees de bespreking) Het Nederlandse wandelmagazine Op Lemen Voeten sprak van ‘een inspirerend boek over de verschillende fronten van de Eerste Wereldoorlog, waarvan er vele nauwelijks bekend zijn’. (Lees de bespreking) In de Nederlandse krant Trouw, meer bepaald in de bijlage Letter en Geest, was het één van vijf tips: ‘Deze Belgische historicus combineert de ijzingwekkende verhalen van bepalende plaatsen van toen met zijn indrukken tijdens bezoeken nu.’ (Bekijk de pagina

Gepubliceerd door Korneel De Rynck

Schrijver en spreker