Recensies: DeWereldMorgen, FARO

DeWereldMorgenlogoBegin juli publiceerde nieuwswebsite DeWereldMorgen een uitgebreide bespreking van IJzeren Oogst. Recensent Walter Lotens schreef onder meer: ‘Honderd jaar geleden begonnen de kanonnen te bulderen. Nu ligt er een stortvloed aan boeken over de Eerste Wereldoorlog klaar. Sommige ervan, zoals de aangrijpende roman Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans, beheersen terecht het boekenlandschap. IJzeren oogst, een reis door Europa en de Grote Oorlog verdient hier zijn plaats naast. (…) In zijn enthousiasme laat De Rynck zich soms verleiden te gedetailleerd in te gaan op de oorlogsverrichtingen en troepenbewegingen, waarin je als lezer verloren dreigt te lopen. Toch blijft IJzeren oogst in de eerste plaats de eenmansonderneming met de allure van een gedreven reiziger-historicus, die historische oorlogslandschappen op een originele manier weet te ‘lezen’. De oogst aan boeken over de Eerste Wereldoorlog is groot. Wie dit boek koopt, haalt kwaliteit in huis.’ (Lees de volledige recensie)

Ook op de webstek van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, is mijn boek besproken. Gregory Vercauterelogo faron heeft het gelezen – en goedgekeurd. Zijn conclusie: ‘In de overdaad aan Wereldoorlog I-publicaties valt dit werk op. De Rynck is erin geslaagd om zijn stevige ambities waar te maken. IJzeren oogst is tegelijk historisch degelijk én avontuurlijk; genuanceerd én toegankelijk. Ook het Europese perspectief biedt een stevige meerwaarde. (…) Met IJzeren Oogst levert deze jonge historicus een indrukwekkend visitekaartje af.’ (Lees de volledige recensie)

Gepubliceerd door Korneel De Rynck

Schrijver en spreker